นี่คือส่วน head ของหน้า หน้า HTML ตัวอย่าง นี่คือส่วน body ของหน้า